Jäsenedut

SuPers medlemsförmåner

SuPer erbjuder sina medlemmar varierande förmåner rörande yrke, intressebevakning och organisationsverksamhet. Läs mer om medlemsförmånerna på SuPers webbsida under Medlemsförmåner.

Vi har också lokala medlemsförmåner tag kontakt med ordförande så får du reda på mera.

 

SuPer-liiton jäsenedut

SuPer tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ammattiin, edunvalvontaa ja järjestölliseen toimintaan liittyviä etuja.
Katso tarkemmat tiedot jäseneduista SuPerin sivulta Jäsenedut.